Natuur

PlantenDierenMensenNatuurkunde


– Veel voorkomende planten en dieren + functioneren

– Globale indeling van organismen en hun leefomgeving

– Voedselketen

– Voortbeweging in het water, op het land of in de lucht

– Menselijk (en dierlijk) lichaam

– Voeding en spijsvertering

– Ontwikkeling bij planten, mensen en dieren

– Kennis over voortplanting

– Natuurkundige en technische principes in het dagelijks leven:
-> Licht
-> Geluid
-> Elektriciteit
-> Kracht
-> Magnetisme
-> Temperatuur


(Nog in aanbouw)