Geschiedenis

* Prehistorie (tot 3000 v Chr.)

Prehistorie
Tijd van jagers + boeren

(Hunebedden)


-> Rond het jaar 0: Het Romeinse Rijk tot aan de Rijn <-


* Oudheid (tot 500)

Oudheid
Tijd van (de Grieken +) de Romeinen

(De Romeinse Limes)


* Middeleeuwen (500 tot 1500)

Vroege Middeleeuwen
Tijd van monniken + ridders
 (tot 1000)

(WillibrordKarel de Grote)

Late Middeleeuwen
Tijd van steden + staten
(tot 1500)

(Hebban olla vogalaFloris VDe Hanze)


* 16e eeuw (= 1500 tot 1600)

16e eeuw
Tijd van ontdekkers + hervormers

(ErasmusKarel VDe BeeldenstormWillem van OranjeDe Republiek)


-> Rond 1600: Tachtigjarige Oorlog
Strijd tussen het Spaanse Rijk en de Nederlanden

Strijd tussen katholieken en protestanten


* 17e eeuw (= 1600 tot 1700) = ‘Gouden eeuw’:

17e eeuw
Tijd van regenten + vorsten

(De VOCDe BeemsterDe grachtengordelHugo de GrootDe StatenbijbelRembrandtDe Atlas MajorMichiel de RuyterChristiaan HuygensSpinozaSlavernijBuitenhuizen)


* 18e eeuw (=1700 tot 1800)

18e eeuw
Tijd van pruiken + revoluties

(Eise EisingaDe patriottenNapoleon Bonaparte)


-> Rond 1800: Franse tijd <-


* 19e eeuw (=1800 tot 1900)

19e eeuw
Tijd van burgers + stoommachines

(Koning Willem 1De eerste spoorlijnDe GrondwetMax HavelaarVerzet tegen kinderarbeidVincent van GoghAletta Jacobs)


* 20e eeuw (=1900 tot 2000)

20e eeuw 1e helft
Tijd van wereldoorlogen + holocaust

(De Eerste WereldoorlogDe StijlDe crisisjarenDe Tweede WereldoorlogAnne FrankIndonesië)

20e eeuw 2e helft
Tijd van televisie + computer

(Willem DreesDe watersnoodDe televisieHaven van RotterdamAnnie M.G. SchmidtSuriname en de Nederlandse AntillenSrebrenicaVeelkleurig NederlandDe gasbelEuropa)


* 21e eeuw (2000 tot 2100)

– Nu…


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie ook: Entoen.nu-video’s Entoen.nu/canon/po + Entoen.nu/hoofdlijnen + Vensterplaten


Nederlandse geschiedenis tot 1566:

Waarom is Nederland een koninkrijk?

Napoleon:

Wat is de VN?


– Gebruik van jaartallen en tijdlijnen

– Verschijnselen, gebeurtenissen en personen in de tijd plaatsen.
– Aanduidingen van belangrijke historische perioden (bijvoorbeeld: Gouden Eeuw of middeleeuwen)

– Ruimtelijke spreiding van verschijnselen verklaren vanuit het verleden;

– Afleiden van kennis uit historische bronnen

– Aangeven hoe de mensen in verschillende tijden leefden.

(Nog in aanbouw)