Eénlettergrepige woorden – Klankzuiver

Woorden hakken en plakken:

Waar zie je een … ?

Rustig tempoAlfabetisch:

Rustig tempoWillekeurige volgorde:


Gemiddeld tempoAlfabetisch:

Gemiddeld tempoWillekeurige volgorde:


Snel tempoAlfabetisch:

Snel tempoWillekeurige volgorde:

Quizvragen:

Korte woordjes lezen

Welk woordjes staan in het rijtje?

(Nog in aanbouw)