Technisch lezen

LettersWoordenZinnenTeksten


Basisvaardigheden voor technisch lezen:
– Klankherkenning
– Letterherkenning
– Analyseren van woorden tot klanken
– Synthetiseren van klanken tot woorden

Specifieke vaardigheden:
– Leesrichting/klankvolgorde
– Opdelen in logische gedeeltes
– Directe woordherkenning
– Gebruik van de context
– Aandachtig lezen

Wisselende aandachtspunten:
– Precies lezen
– Snel lezen
– Op toon lezen
– Lekker lezen

 

 

 

(Nog in aanbouw)