Rekentaal

Checklist voor ouders van kinderen uit groep 3

Meer, evenveel, minder:


* Beginniveau

minder
meer
evenveel
bijna
ongeveer
precies
ruim
samen
verschil

seconde
minuut
uur
dag
week
maand
jaar
eeuw

deel
geheel

cijfer
getal
getallenlijn
nummer

eenheid
tiental
honderdtal
duizendtal

centimeter
decimeter
meter
kiloliter
liter
gram
kilogram

maat
lengte
omtrek
inhoud
gewicht
oppervlakte
tijd
geld

som
=
optellen
erbij
plus
+
aftrekken
eraf
min

keer
maal
x
delen
verdelen
:

handig rekenen
schatten
springen op getallenlijn
splitsen
vergroten
verkleinen
samenvoegen
dalen
stijgen

vierkant
rechthoek
driehoek
cirkel
bol
kubus
ruit

kaart
plattegrond
schema
tabel
snelheid
kilometer per uur


 

* Gemiddeld niveau

herhaald optellen
vermenigvuldigen
gedeeld door
rest (bij deling)
afronden
verhouding
verhoudingstabel

hoofdrekenen
cijferen
positieschema

breuk
teller
breukstreep
noemer

kommagetal
tiende
honderdste
duizendste

procent
percentage

gemiddelde

kans

grafiek
lijngrafiek
diagram
staafdiagram
circeldiagram

hoek
rechte hoek
scherpe hoek

origineel
Spiegelen
wegdenken
verhouding
diagonaal
piramide

zijden
zijvlakken

bovenaanzicht
zijaanzicht
vooraanzicht
achteraanzicht

legenda
schaal

milli
centi
deci
deca
hecto
kilo

vierkante meter
kubieke meter

graden
Celsius

patroon


 

* Gevorderd niveau

balk
cilinder
kegel
parallellogram

kwadraat

gemengd getal
miljoen
miljard
priemgetal

decimale breuk
vereenvoudigen

evenwijdig

90 graden
loodrecht

symmetrisch
perspectief
roteren

vlak figuur
ruimtelijk figuur

abstract

rente

assen

(Nog in aanbouw)