Afronden

Afronden op tientallen en ermee verder rekenen:

Afronden van kommagetallen:

Afronden op duizendtallen:

(Nog in aanbouw)