Afronden

 

Afronden op tientallen en ermee verder rekenen:

Afronden van kommagetallen:

(Nog in aanbouw)